Historiskarkeologiska föreningen & META – historiskarkeologisk tidskrift

Välkommen till föreningen och tidskriften METAs hemsida

Från hemsidan kan man ta del av nyheter om föreningen och tidskriften samt läsa tidigare utgivna nummer av META digitalt. Tidskriften är tillämpar grön Open Access vilket innebär att nummer äldre än sex månader är fritt tillgängliga på hemsidan och nyare nummer är tillgängliga för inloggade medlemmar och prenumeranter.

Teckna medlemskap för privatpersoner

Medlemskap inom Sverige 250 kr/år 300 kr/år

Medlemskap utanför Sverige 300 kr/år 390 kr/år

Studerandemedlem utan tidskrift 150 kr/år 250 kr/år

Teckna medlemskap

Prenumeration för Bibliotek, institutioner och företag

Prenumeration inom Sverige 350 kr/år

Prenumeration utanför Sverige 430 kr/år

Teckna Prenumeration

Sponsormedlem

4 000 kr/år inkl. 20 accesser, 2 nummer av tidskriften/år samt logotyp på tryck i tidskriften och på hemsidan.

För frågor om sponsormedlemskap, kontakta föreningens ordförande

Teckna sponsormedlemskap