Aktuellt

2024-06-04

META 2024 ute nu!

Hej alla glada,

Vi kan nu meddela att det nya numret META 2024 är publicerat och borde ha kommit till alla medlemmars postlåda! 

Är det så att nu vill ha ett nummer så gå gärna in första sidan och beställ ett nummer, kanske till och med bli medlem! 

https://meta.bokorder.se/

Glada sommarhälsningar från styrelsen genom ordfördande,

Markus Fjellström 

2024-05-15

Kallelse till årsmöte i Historiskarkeologiska föreningen 2024

Datum: 12/6 2024 kl. 17:00

Nu närmar sig datum för årsmöte i Historiskarkeologiska förening och därmed det traditionsenliga släppet av ett nytt nummer av META. Som vanligt är det bara medlemmar som har rösträtt och som får META 2024 hem i brevlådan. Utmaningarna med utgivning i dessa digitaliserade tider är många men vi är glada att kunna leverera ännu ett läsvärt nummer av tidskriften. Vi vill också passa på att tacka för ert stöd förutan vilket vi inte hade klarat det så här långt.

Medlemskap för 2024 kan förnyas här på www.histark.se eller om man var medlem 2023 så räcker det att betala den påminnelse som kommer från eddy.se ab inom kort. Medlemskapet måste vara betalt före den 10e juni för att kunna rösta på årsmötet.

Länk:  https://lu-se.zoom.us/j/61957771923

OM länken inte fungerar, kontakta: markus.fjellstrom@arklab.su.se

Alla medlemmar välkomna den 12/6 kl. 17:00

/Styrelsen genom ordförande Markus Fjellström

Dagordning

1 Mötet öppnas

2 Val av mötesordförande

3 Val av mötessekreterare

4 Val av justerare och fastställande av röstlängd

5 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst

6 Redogörelse för Historiskarkeologiska föreningens verksamhet och ekonomi från 2023-06-01 – 2024-05-31

7 Frågan om ansvarsfrihet för Historiskarkeologiska föreningens styrelse för verksamhetsåret 2024/2025

8 Val av styrelse för verksamhetsåret 2024/2025

9 Val av revisor

10 Val av valberedning

11 Redogörelse för Historisk arkeologiska föreningens planerade verksamhet 2024/2025 och utgivning av META – Historisk arkeologisk tidskrift 2024

12 Datum för nytt ordinarie årsmöte 2024

13 Övriga frågor


2023-06-30

Call for papers till META 2024


META 2024 – Ett temanummer med fokus på nya kunskaper om materiell kultur!

Vi välkomnar bidrag till nästa nummer av META – Historisk arkeologisk tidskrift. I kommande nummer vill vi särskilt fokusera på det återigen växande intresset för materiella källor som präglat hela det humanistiska forskningsfältet, arkeologin och museivärlden under senare år. META 2024 kommer därför vara ett temanummer med fokus på den materiella kulturen i både bredd och djup, men kommer som vanligt också innehålla ett antal högkvalitativa artiklar som representerar aktuell forskning och kunskap inom hela den historiska arkeologin. Vi ser gärna flera kortare artiklar (1-2 bilder och ca 6 000-10 000 tecken) som belyser nya aspekter av enskilda föremål eller fyndkategorier vid sidan av ett antal mer djuplodande artiklar (om max 25 000 tecken och 5-6 bilder) som problematiserar olika aspekter av materialitetens mångfacetterade betydelser eller andra sidor av det historisk arkeologiska arbetsfältet. Har ni en idé, något liggande i byrålådan eller som gnager i bakhuvudet? Tveka inte att höra av er med artikelförslag till tidskrift@histark.se. Manusstopp för nästa nummer av META är som vanligt den 1 februari.

Foto: Joakim Kjellberg/Historiska museet, CC-BY.

2023-05-26

Kallelse till årsmöte i Historiskarkeologisk förening 2023

Datum: 9/6 2023 kl. 18:00

Nu närmar sig datum för årsmöte i Historiskarkeologisk förening och därmed det traditionsenliga släppet av ett nytt nummer av META. Som vanligt är det bara medlemmar som har rösträtt och som får META 2023 hem i brevlådan. Utmaningarna med utgivning i dessa digitaliserade tider är många men vi är glada att kunna leverera ännu ett läsvärt nummer av tidskriften. Vi vill också passa på att tacka för ert stöd förutan vilket vi inte hade klarat det så här långt.

Medlemskap för 2023 kan förnyas här på www.histark.se eller om man var medlem 2022 så räcker det att betala den påminnelse som kommer från eddy.se ab inom kort. Medlemskapet måste vara betalt före den 7e juni för att kunna rösta på årsmötet.

För länk till möte kontakta: markus.fjellstrom@arklab.su.se

Alla medlemmar välkomna den 9/6 kl. 18:00

/Styrelsen genom ordförande Markus Fjellström

Dagordning

1 Mötet öppnas

2 Val av mötesordförande

3 Val av mötessekreterare

4 Val av justerare och fastställande av röstlängd

5 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst

6 Redogörelse för Historiskarkeologiska föreningens verksamhet och ekonomi från 2022-06-01 – 2023-05-31

7 Frågan om ansvarsfrihet för Historiskarkeologiska föreningens styrelse för verksamhetsåret 2023/2024

8 Val av styrelse för verksamhetsåret 2023/2024

9 Val av revisor

10 Val av valberedning

11 Redogörelse för Historisk arkeologiska föreningens planerade verksamhet 2023/2024 och utgivning av META – Historisk arkeologisk tidskrift 2024

12 Datum för nytt ordinarie årsmöte 2024

13 Övriga frågor

14 Mötets avslutande

2022-10-13

Call for Papers till META 2023

Nu söker vi artiklar till META 2023!

Välkommen att lämna in artikelförslag till nästa nummer av META – tidskriften för verksamma inom historisk arkeologi i Norden. För 2023 års nummer välkomnar vi syntetiserande artiklar inom hela ämnesbredden - med lokal till global räckvidd och kronologisk spännvidd från yngre järnålder till samtiden.

Skicka ett mail som kort redogör för artikelns innehåll, preliminär titel och ungefärlig omfattning i text och bild till redaktion@histark.se

Artikelförslag beaktas löpande och i turordning. Deadline för tryckfärdigt manus är den 1 februari. Se ytterligare instruktioner för författare på: www.histark.se/pages/forfattaranvisningar

Vi ser fram emot att läsa era bidrag

/ Meta-redaktionen

2022-07-21

Nytt nummer av META, ny styrelse och ny redaktion

Den 11 juni 2022 hade Historiskarkeologisk förening årsmöte. Detta skedde på Zoom med närvaro av styrelsen och andra medlemmar. Under årsmötet tillsattes en ny styrelse genom nyval och omval. Den nya styrelsen består av ordförande Markus Fjellström, vice ordförande Johan Runer och styrelseledamöter Veronica Forsblom Ljungdahl, Mathias Bäck, Lars Ersgård och Emelie Sunding.

Den nya styrelsen vill tacka tidigare ordförande Joakim Kjellberg för ett väl genomfört arbete för föreningen och med tidskriften. Ett arbete som han kommer att fortsätta under de två kommande åren som huvudredaktör för META tillsammans med Jonas Monié Nordin som biträdande redaktör.

Vi vill också passa på att önska alla medlemmar en fortsatt trevlig sommar!

/Styrelsen genom ordförande och vice ordförande

2022-05-22

Nytt nummer på gång och kallelse till årsmöte i Historiskarkeologisk förening

Nu närmar sig datum för årsmöte i Historiskarkeologisk förening och därmed det traditionsenliga släppet av ett nytt nummer av META. Som vanligt är det bara medlemmar som har rösträtt och som får META 2022 hem i brevlådan. Utmaningarna med utgivning i dessa digitaliserade tider är många men vi är glada att kunna leverera ännu ett läsvärt nummer av tidskriften. Vi vill också passa på att tacka för ert stöd förutan vilket vi inte hade klarat det så här långt.

Medlemskap för 2022 kan förnyas här på www.histark.se eller om man var medlem 2021 så räcker det att betala den påminnelse som kommer från eddy.se ab inom kort. Medlemskapet måste vara betalt före den 11e för att kunna rösta på årsmötet. 

För länk till möte kontakta: medlem@histark.se

Alla medlemmar välkomna den 11/6 kl 15:00 

/Styrelsen genom ordförande Joakim Kjellberg


Kallelse till årsmöte i Historiskarkeologisk förening 2022

Datum: 11/6 2022 Kl 15:00
Dagordning

 • 1 Mötet öppnas
 • 2 Val av mötesordförande
 • 3 Val av mötessekreterare
 • 4 Val av justerare och fastställande av röstlängd
 • 5 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 • 6 Redogörelse för Historiskarkeologiska föreningens verksamhet och ekonomi från 2021-06-01 – 2022-05-31
 • 7 Frågan om ansvarsfrihet för Historiskarkeologisk förenings styrelse för verksamhetsåret 2021/2022
 • 8 Val av styrelse för verksamhetsåret 2022/2023
 • 9 Val av revisor
 • 10 Val av valberedning
 • 11 Redogörelse för Historisk arkeologiska föreningens planerade verksamhet 2022/2023 och utgivning av META – Historisk arkeologisk tidskrift 2023
 • 12 Datum för nytt ordinarie årsmöte 2023
 • 13 Övriga frågor
 • 14 Mötets avslutande


2022-01-24

Nytt nummer på gång!

Nu närmar det sig deadline för inlämning till nästa nummer av META. Om du har något manus under arbete eller liggande i byrålådan hinner du ännu höra av dig till redaktionen. Manusstopp är som vanligt 1/2.

Hör av dig till tidskrift@meta.se om du vill vara med.

2021-05-21

Kallelse till årsmöte 2021Snart är det dags för föreningens årsmöte och släpp av META 2021! Har du inte redan gjort det är det alltså dags att teckna eller förnya medlemskapet.

Årets nummer är ovanligt välfyllt och läsvärt. Temat denna gång är Sápmi och samisk arkeologi, men numret innehåller även artiklar på andra aktuella teman inom den historiska arkeologin.

META 2021 släpps traditionsenligt i anslutning till årsmötet som kommer att äga rum lördag den 5/6 kl. 15:00 via Zoom. Alla medlemmar som fått länken (maila ordförande om du registrerat dig efter 2021-05-21) kommer att kunna logga in på mötet och inga särskilda programvaror behöver hämtas eller laddas ned.

Kallelse till årsmöte i Historiskarkeologisk förening 2021.

Datum: 5/6 2020 Kl 15:00

Plats: Internet, via Zoom. Maila ordforande@histark.se för länk om du regitrerat dig efter 2021-05-21

Den som vill nominera sig själv eller andra till föreningens styrelse kan innan den 31/5 göra det till valberedninge

n till: valberedning@histark.se

Den som vill ta upp någon särskild fråga till diskussion på årsmötet kan med fördel maila den i förväg till undertecknad via ordforande@histark.se

Dagordning

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Va

l av justerare och fastställande av röstlängd

§ 5 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst

§ 6 Redogörelse för Historiskarkeologiska föreningens verksamhet och ekonomi från 2020-05-31- 2021-05-31

§ 7 Frågan om ansvarsfrihet för Historiskarkeologisk förenings styrelse för verksamhetsåret 2020/2021

§ 8 Val av styrelse för verksamhetsåret 2021/2022

§ 9 Val av revisor

§ 10 Val av valberedning

§ 11 Redogörelse för Historisk arkeologiska föreningens planerade verksamhet 2021/2022 och utgivning av META – Historisk arkeologisk tidskrift 2022

§ 12 Datum för nytt ordinarie årsmöte 2022

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Mötets avslutande

Alla medlemmar välkomna!

Styrelsen i Historiskarkeologisk förening via Joakim Kjellberg, ordförande

2020-05-13

Kallelse till Årsmöte 2020 och släpp av META 2020

Snart är det dags för föreningens årsmöte och släpp av META 2020! Har du inte redan gjort det är det alltså dags att förnya medlemskapet för 2020.

Jubileumsåret 2019 är till ända och ingen hade nog kunnat ana hur annorlunda allt skulle bli till våren 2020. Men.... misströsta inte.....ett nytt och fullspäckat nummer av META dimper snart ned i brevlådan!

META 2020 släpps traditionsenligt i anslutning till årsmötet, som även om det inte är helt traditionsenligt, kommer att hållas digitalt via Zoom, fredag den 12/6 kl 15:00. Alla som fått länken (maila ordförande) kommer att kunna logga in på mötet och inga särskilda programvaror behöver hämtas eller laddas ned.

Då vi nu inför en förbättrad prenumerationshantering via tidskriftsdistributören Eddy.se behöver ni som inte redan gjort det förnya ert medlemskap och uppdatera kontaktuppgifterna via formuläret på www.histark.se. Detta för att kunna rösta vid mötet och få tidskriften hemskickad. Medlemskapet gäller per kalenderår.

Kallelse till årsmöte i Historiskarkeologisk förening 2020.

Datum: 12/6 2020 Kl 15:00

Plats: Internet, via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66446942689

Den som vill nominera sig själv eller andra till föreningens styrelse kan innan den 31/5 göra det till valberedningen till:

emma.maltin@ark.su.se eller jimmy.karlqvist@dalarnasmuseum.se

Den som vill ta upp någon särskild fråga till diskussion på årsmötet kan med fördel maila den till undertecknad via ordforande@histark.se

Dagordning

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av justerare och fastställande av röstlängd

§ 5 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst

§ 6 Redogörelse för Historiskarkeologiska föreningens verksamhet och ekonomi från 2019-05-31- 2020-05-31

§ 7 Frågan om ansvarsfrihet för Historiskarkeologisk förenings styrelse för verksamhetsåret 2019/2020

§ 8 Val av styrelse för verksamhetsåret 2020/2021

§ 9 Val av revisor

§ 10 Val av valberedning

§ 11 Redogörelse för Historisk arkeologiska föreningens planerade verksamhet 2020/2021 och utgivning av META – Historisk arkeologisk tidskrift 2021

§ 12 Datum för nytt ordinarie årsmöte 2021

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Mötets avslutande

Alla medlemmar välkomna!

Styrelsen i Historiskarkeologisk förening via Joakim Kjellberg, ordförande

2020-03-17

Dags att förnya medlemskap och prenumerationer för 2020 med METAs nya prenumerationssystem

Nu till extra förmånligt pris!

META och Historiskarkeologisk förening kan nu stolt lansera vår nya och förbättrade prenumerationstjänst i samarbete med bok- och tidskriftsdistributören Eddy.se. Då vi byter system ber vi alla medlemmar och tidigare prenumeranter att förnya sina medlemskap/prenumerationer för 2020 via formuläret på denna sida.

www.histark.se 

När man registrerar sig för medlemskap/prenumeration kommer en betalningsavi att skickas ut, vilken sedan betalas via vanlig girering till bankkonto, som e-faktura eller direkt med kort via nätet.

Som medlem/prenumerant stöder man tidskriftens fortsatta utgivning, får ett tryckt ex av tidskriften i brevlådan, tillgång till det senaste numret digitalt redan då det släpps. Medlemmar får dessutom fritt deltagande vid föreningens sammankomster och ev. symposier samt löpande information via nyhetsbrev. Medlemskapet gäller för ett kalenderår.

Vi erbjuder också sponsormedlemskap för företag och institutioner som vill understödja den fortsatta utvecklingen av tidskriften och dess nätverk för historiskarkeologisk forskning och uppdragsarkeologi. För att få veta mer om sponsormedlemskap och vad de innebär vänligen kontakta: ordforande@histark.se

/Redaktionen för META och styrelsen för Historisk arkeologiska föreningen

2020-03-16

Fem år och snart sex nummer!

Idag är det fem år sedan det första numret av META – Historiskarkeologisk tidskrift kom från tryckpressen i sin nya form. Sedan dess har det blivit fyra ytterligare nummer med spännande artiklar om allt från blodiglar till isbjörnar, sjunkna skepp, städer, skelett och obesuttna kulturarv. Än fler artiklar är under produktion i det kommande numret. Kan ni gissa temat?

2019-06-15

Grattis META 40 år!

Ett lyckat jubileumssymposium ägde rum igår, 14 juni 2019, på Historiska museet i Stockholm. Ett stort tack till alla föredragshållare och andra som bidrog, och till alla er som kom!

Dessutom hölls föreningens årsmöte och årets nummer av tidskriften släpptes. Är du ännu inte medlem men vill ha ett ex är det bara att teckna medlemskap idag.

2019-06-01

Om bara två veckor är det dags, kom ihåg att anmäla dig!

Den 14 juni firar vi tidskriften METAs 40 års-jubileum med en spännande halvdag om historisk arkeologi i Norden. Symposiet är öppet för alla och kostnadsfritt för medlemmar i föreningen. Vi hoppas att få se många gamla och nya medlemmar på Historiska museet denna dag!

Anmälan sker till medlem@histark.se. Deltagaravgiften för den som inte är medlem är 200 kr.

Kl 11-12 samma dag hålls föreningens årsmöte, dit alla medlemmar är välkomna.

Programmet hittar du här: META 2019 – jubileumssymposium program

Information om medlemskap hittar du här: Medlemskap

2018-06-01

Årsmöte 1/6 2018

Sommaren närmar sig och så gör också årsmöte och släpp av det fjärde numret av META i sin nya form.

Tack för ditt medlemskap och du är som medlem 2018 är välkommen på årsmöte och ”boksläpp” den 1/6 i Enköping, kl 18:00.

I samband med årsmötet blir det presentation av de pågående undersökningarna invid Stora Torget i samma stad.

Gemensamt för artiklarna i META 2018 är att de alla lyfter fram den handlande människan. Människan som aktör har varit ett teoretiskt perspektiv inom arkeologin under de senaste åren, det är tydligt att detta nu har fått ett genomslag inom såväl uppdragsarkeologi som forskning.

Då vi planerar lättare tilltugg och lokaler vill vi gärna att du anmäler dig till medlem@histark.se om du kan komma. Om du inte kan ta dig till årsmötet och hämta ditt ex av tidskriften kommer den i brevlådan.

Dessutom fyller META 40 år 2019! Det vill vi bland annat fira med ett brett och fullmatat jubileumsnummer som bland annat speglar Metas historia nästa år. Med temat Från Skåne till Sapmi och världen vill vi understryka den historiska arkeologins geografiska bredd idag. Något att se fram emot!

Vill du bidra med en artikel kan du redan nu skicka en intresseanmälan till tidsrift@histark.se. Deadline för tryckfärdigt manus är 1 februari 2019. För författarinstruktioner m.m. se våra författaranvisningar

Välkomna!

Joakim Kjellberg

Ordförande Historisk arkeologisk förening

Dagordningen hittar du här

2018-06-01

Nu är nya numret av META här!

Nu är nya numret av META här!

META 2018

2018-03-05

Nu börjar årets nummer av META ta form

Det kommer att släppas vid årsmötet som hålls den 1 juni, preliminärt i Enköping.

Om du inte hunnit förnya ditt medlemsskap än börjar det bli hög tid för det nu!

2017-06-21

Många intressanta artiklar att läsa i hängmattan i sommar!

Nu finns inte bara det nya numret tillgängligt här, utan även gamla META, från det första numret 1979 till det sista 2006.

Många intressanta artiklar att läsa i hängmattan i sommar!

2017-06-20

META 2017

Nya numret är släppt och årsmötet avklarat!

2017-06-11

META 2017 närmar sig

Hej alla medlemmar!

Sommaren närmar sig och så också det tredje numret av META i sin nya form. Årets nummer är fullmatat med spännande artiklar med stor spännvidd – från tidigmedeltida glas, via holländskt 1600-tal till blodigelexport under 1700- och 1800-tal. Så kom och fira med oss den 20/6 kl 18:30 på Arkeologernas kontor i Hägersten. Då kan du passa på att hämta ditt exemplar av META 2017, under förutsättning att du inbetalt medlemskap under 2017 förstås. Dessutom kan du då vara med och göra din röst hörd på det (korta) extrainsatta årsmötet.

Meddela gärna om du kan komma till joakim.kjellberg@arkeologi.uu.se. Säg gärna också till om du kan ta några extra nummer till någon medlem, så sparar vi lite på portot.

2017-04-01

Årsmöte 2017

Förra veckan hölls föreningens årsmöte. Bland annat fattades det beslut om det vi diskuterat tidigare, nämligen att ge ut META senare under våren istället för i mars, som tidigare. Av denna anledning kommer även årsmötet fortsättningsvis att hållas under våren.

2016-11-03

Ändrat inlämningsdatum och nya författaranvisningar

Vid det senaste mötet beslöt redaktionen att flytta fram inlämningsdatum för artiklar inför kommande nummer till 1 februari. Anledningen till detta är att det tidigare datumet krockar med fältsäsongen.

En annan nyhet är att författaranvisningarna är uppdaterade, med fler och tydligare exempel.

Du kan ladda ned de nya anvisningarna här:

Författaranvisningar META

2016-10-12

Sista chansen att lämna in artikelförslag till META 2017

Sitter du och trycker på en artikel som är klar eller nästan klar? Det finns ännu lite plats i det kommande numret av META.

Välkommen att skicka in ditt förslag till tidskrift@histark.se.

2016-09-01

Konferenstips!

I höst (13-14 oktober 2016) anordnar UrbNet på Aarhus Universitet en konferens i samarbete med det tvärinstitutionella forskningsprojektet Urbaniseringens møder og mennesker. De hoppas på att samla forskare som intresserar sig för förmodern urban utveckling och samspelet mellan människor i urbana miljöer.

Läs mer här:

Towns as meeting places

2016-07-05

Publicera en artikel i nästa nummer av META

Är du intresserad av att publicera en artikel i nästa nummer av META Historiskarkeologisk tidskrift? Vi har fått in flera artiklar och artikelförslag, men det finns ännu lite plats i det kommande numret. Välkommen att skicka ditt förslag till redaktionen.

Skriv till tidskrift@histark.se.

2016-03-20

Årets nummer är här

Det nya numret av tidskriften META släpptes i samband med årsmötet till medlemmarna. Nu finns den i också som pdf att ladda hem här:

META 2016

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2016 så får du i ett tryckt exemplar i brevlådan! Läs mer om medlemskap.

2016-02-10

Nytt nummer på väg

Nu pågår det sista arbetet med det kommande numret av META Historiskarkeologisk tidskrift. Det kommer att presenteras i färdigtryckt form på årsmötet, som äger rum den 11 mars kl 10, i hörsalen på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.

Du som är medlem är välkommen att hämta ett rykande färskt nummer där och då, du som ännu inte är medlem behöver förstås bli det snarast!

Medlemskap i föreningen gäller per kalenderår och kostar 250 kr. Denna summa betalas in på Plusgiro 45 32 11-5. Som medlem stödjer du föreningens verksamhet, får årets nummer av tidskriften samt blir röstberättigad på årsmötet.

Om du som medlem själv är intresserad av att ingå i redaktionen, eller vill nominera någon annan, kan du höra av dig till medlem(snabela)histark.se senast den 25/2.

2015-08-07

Kommande numret är ännu inte helt fulltecknat

Är du intresserad av att publicera en artikel i nästa nummer av META Historiskarkeologisk tidskrift? Det kommande numret är ännu inte helt fulltecknat, så du har fortfarande chansen att komma med förslag till redaktionen.

Skriv till tidskrift@histark.se.

2015-04-15

Debattinlägg om tidskriftens inriktning

En månad har gått sedan första numret kom ut. Vi har fått många positiva reaktioner och även nya medlemmar sedan dess!

Rune Edberg har skrivit ett debattinlägg om tidskriftens inriktning, och kommenterar också att flera skandinaviska arkeologer väljer att skriva på engelska. Läs gärna hans debattinlägg. Kanske har du själv åsikter om detta?

http://www.histark.se/pages/nagra-tankar-om-nya-metas-framtid

2015-03-20

Tack till alla som kom till gårdagens årsmöte!

De medlemmar som inte var närvarande får vänta lite till innan de får en tidskrift i handen.

Redan nu kan ni dock hitta numret i pdf-form, under fliken ”Tidskriften”.

Läs också Stefan Larssons och Conny Johansson-Hervéns debattartikel ”En tråd från ett annat millennium” under fliken ”Debatt”!

2015-03-10

Första numret färdigt, hurra!

Kom gärna på årsmötet på onsdag nästa vecka, som medlem kan du få ett rykande färskt ex i handen.

(Se nedan för info om årsmötet)

2015-02-10

Årsmöte och boksläpp!

Alla nya och gamla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte och boksläpp av META 2015.

Var: Upplandsmussets hörsal, S:t Eriks torg 10, Uppsala
När: Onsdagen den 18 Mars, klockan 19:00

Meddela (till forening@histark.se) om du planerar att komma – så att vi kan ta med tillräckligt många exemplar av tidskriften. Ni som inte har möjlighet att närvara får naturligtvis hem tidskriften i brevlådan så snart som möjligt.

Du som ännu inte är medlem men gärna vill få det första numret av tidskriften och dessutom kunna rösta på årsmötet har fortfarande chansen – betala in medlemsavgiften nu!

2015-01-15

Sättningen av det första numret

Nu pågår sättningen av det första numret. Det beräknas vara klart lagom till årsmötet, vilket kommer att hållas den 18 mars, preliminärt i Uppsala.

Glöm inte att betala in medlemsavgiften, både för att stödja föreningen och för att du ska få tidskriften!

2014-11-12

Första numret av nya META

Just nu pågår arbetet med att redigera de bidrag som inkommit till det första numret av nya META. Detta nummer är tänkt att komma ut i början av 2015, närmare bestämt under vecka 10 då årsmötet är planerat att hållas.

Det kommande numret är fulltecknat, vi har fått in alla bidrag vi behöver (sammanlagt 16 stycken), men tar gärna emot förslag och bidrag till kommande nummer. Hör av dig till redaktionen (tidskrift@histark.se) om du är intresserad!

META 2024