2002

META 2002 1

Wallerström, Thomas. Hä­lsingland, medeltidens Sverige och begreppet ­centralmakt­. Reflexioner kring Mats Mogrens ­Faxehus i maktens landskap. En historiskarkeologi. Sid.3-24.

Pedersen, Morten. HovedkirkeriDanmark. Sid. 25-48.

Hermansson, Lars. Kungahä­lla som maktbas. Staden i dess sociopolitiska och ideologiska kontext: 1123-1135. Sid. 49-66.

META 2002 2

Andersson, Hans. Tankar och perspektiv – ja, slutsummering, nja. Avslutningsföreläsning 31 okt, 2001.Sid. 3-21.

Andrén, Anders. Efter medeltidsarkeologi? Sid. 22-29.

Gansum, Terje. Hestesko og hesteskosøm som kildemateriale. Sid. 30-38.

Mogren, Mats. Medeltida gränser – förhandlande, manipulerande, dynamiska. Sid. 39-48.

Lind, Niels. Bayesian Analysis of the Alignments of Bornholm´s Medieval Churches. Sid. 49-55.

Haagensen, Erling. Kirker, geometri og statistik. Sid. 56-68.

META 2002 3

Berg, Kristian. Museerna och diagnosen. Sid. 3-8.

Malmlöf, Maria. Kalmar länsmuseum i ett framtidsperspektiv. Sid. 9-19.

Alin, Margareta. Museet och Människan. Om utställningsfilosofi just nu. Sid. 20-28.

Westerdahl, Christer. Skånes maritima kulturarv. Ett nätverk för maritim kulturhistoria. Sid. 29-41.

Larsson, Stefan. De arkeologiska nätverken i Skåne: historisk arkeologi. Sid. 42-45.

Anund, Johan & Bäck, Mathias. Att samla till en ny giv i Mellansveriges städer. Nätverket Stadsarkeologiskt Forum har skapats. Sid 46-50.

META 2002 4

Uotila, Kari. Åbo medeltida rådhus – en stenbyggnad vid ett medeltida torg. Sid. 3-18.

Balic, Ivan. Det sociala rummet som en spegling av styrkerelationer. Sid. 19-26.

Theliander, Claes. Kultplatskontinuitet i Västergötland? Ett inlägg i en nygammal debatt. Sid. 27-34.

Kyhlberg, Ola. Huvudgårdar och herravälden – recension av Martin Hansson avhandling. Sid. 35-49.

Jerkert, Jesper. Bayesiansk förvirring. Sid. 50-53.

Wienberg, Jes. Kirker, statistik og vrøvl. Sid. 54-59.

META 2024