1985

META 1985 1

Redaktionellt. Sid. 1-2.

Rajala, Eeva. Finland och medeltiden – en kort historik. Sid. 3-5.

Pihlman, Aki & Salonen, Veli-Pekka. Erfarenheter av humanistiskt-naturvetenskapligt samarbete inom Mätäjärviprojektet. Sid. 6-10

Elfwendahl, Magnus. Något om naturvetenskaplig datering och medeltidsarkeologi vid Kastelholms slott, Åland. Sid. 11-15.

Luppi, Päivi. Tavastehus slotts förborg. Sid. 16-22.

Drake, Knut. Arkeologi 2000 i Finland. Sid. 23-24

Debatt

Ersgård, Lars. Gräva bytomter – i Dalarna och Uppland. Sid. 25-30.

Olsen, Olaf. Svar till Ola Kyhlberg. Sid. 31.

Litteratur

Ödman, Anders. Kalmar stads historia del III. Sid. 32-33.

Wisehn, Ian. Sveriges Mynthistoria – en presentation. Sid. 34-36.

Öhnegård, Vilhelm. Medeltidsstaden Nr. 67. Sid. 37-38.

META 1985 2-3

Redaktionellt. Sid. 1.

Schiørring, Ole. Den nye museumslov og middelalder-arkaeologien. Sid. 2-4.

Christoffersen, Axel. Københavnsegnen gjennem 6000 år. Et registreringsprosjekt foran sin afslutning. Sid. 5-11.

Andersen, Mikael. Arkaeologien i Roskilde. Sid. 12-14.

Egevang, Robert. Søborg, den forsvundne købstad. Sid. 15-21.

Hollenfer, Lars. Kort præsentation av middelalderens Kalundborg. Sid. 22-28.

Bille-Henriksen, Birgitte. Hotel Skandinavien, Stege. Sid. 29-32.

Krongaard-Kristensen, Hans. Undersøgelse af bebyggelse fra sen vikingetid og tidlig middelalder ved Viborg Søndersø. Sid. 33-35.

Reinholdt, Helle. En middelalderlig pottemagerovn ved Kragelund i Midtjylland. Sid. 36-40.

Kieffer-Olsen, Jakob. En kirke og kirkegård ved Bygholm. Sid. 41-44.

SecherMadsen, Lennart. Udgravninger i Kolding, 1984. Sid. 45-50.

Madsen, Per Kristian. Kontinuitet eller brud. Linier i det sidste tiårs bebyggelsehistorisk middelalderforskning i Danmark. Sid. 51-67.

Wiell, Stine. Er Haderslev verldens navle? Sid. 68-71.

Poulsen, Bjørn. Arkæologi i Flensborg 1984. Sid. 72-76.

Harck, Ole. Arkæologisk forskning i Egernførde. Sid. 77-84.

META 1985 4

Andersson, Karin. Iwar Anderson in memoriam. Sid. 2-4.

Tema

Andersson, Karin. Om möjligheten att genomföra byggnadsarkeologiska undersökningar – nuläge och fortsatt arbete. Sid. 5-9.

Drake, Knut. Byggnadsarkeologi i Finland. Sid. 10-13.

Johansson, Sölve. Synpunkter på byggnadsarkeologi. Sid. 14-19.

Hidemark, Ove. En restaureringsarkitekt och lärare ser på saken. Sid. 20-27.

Johansson, Sölve. Rapport från Bjersjöholms gamla slott. Sid. 28-35.

Litteratur

Ödman, Anders. Skånsk kyrkobibliografi. Sid. 36.

META 2024