Organisation

Föreningens organisation

Medlem i Historiskarkeologiska föreningen är den som betalat in medlemsavgiften. Avgiften betalas per kalenderår. Som medlem stödjer du föreningens verksamhet och får tidskriften, som utkommer under början av året.

Styrelsen och redaktionen arbetar ideellt och utgivningen av META finansieras av medlemsavgifter. Utöver detta erhöll vi 2019 ett bidrag till jubileumssymposiet och tidskriftens utgivande från Oscar Montelii fond, SAU forskningsfond, Arkeologgruppen, Stiftelsen Upplandsmuseet, Bohusläns museum, Kulturmiljö Halland, Stiftelsen Kulturmiljövård samt Statens Historiska museum. Ett stort tack!

Styrelse 2023

Styrelsen utgörs 2023 av Markus Fjellström (ordförande), Johan Runer (vice ordförande), Mathias Bäck, Lars Ersgård och Veronica Forsblom Ljungdahl (ledamöter).

Redaktion

Redaktionen utgörs av en huvudredaktör, en biträdande redaktör samt av föreningens ordförande och vice ordförande.

Årsmöte

Årsmötet 2023 kommer att hållas den 10 juni klockan 15:00. Information om plats kommer.