1983

META 1983 1

Debatt

Maglarp – en tegelkyrka som historiskt källmaterial

Sundnér, Barbro. Inledning. Sid. 2.

Lunde, Øivind. En middelaldersk tegelstenskirke som ”historisk dokument”. Sid. 3-16.

Sundnér, Barbro. Svar till Øivind Lundes oppositionsinlägg. Sid. 16-24.

Debatt

Osteologiska problem

Broberg, Anders. Sid. 25-29.

Söderlund, Kerstin. Sid. 30-31.

Mandahl, Aina. Skånes medeltida agrarbebyggelse (SMAB). Sid. 32-36.

Litteratur

Andrén, Anders. Arkeologi som kulturvetenskap. Sid. 37-40.

META 1983 2

Fritz, Birgitta. Vadstenas ”grop och plankor” – stadens medeltida befästningsverk. Sid. 2-18.

Malm, Gunilla. Sockenkyrka – stadskyrka. Sid. 19-31.

Eriksson, Jan. Två arkeologiska kyrkoundersökningar i Bjälbo. Sid. 32-34.

Hasselmo, Margareta. ”Skänninge marken”. Sid. 36-37.

Debatt

Varenius, Björn. ”Mormors lila kråka”. Sid. 38-41.

Schia, Erik. Helgeandsholmen 1000 år i Stockholms ström. Sid. 42-47.

META 1983 3-4

Ödman, Anders. Kommentar till Helgehandsholmskritik. Sid. 3-6.

Ericsson, Per. Osteologiska föreningar i Sverige. Sid. 7-8.

Debatt

Hyenstrand, Åke. Sten Skansjö och den skånska bebyggelseutvecklingen. Sid. 9-13.

Skansjö, Sten. Den skånska bebyggelseforskningen och Åke Hyenstrand. Sid. 14-18.

Cederlund, Carl-Olof. Varför bara undersöka vrak av örlogsskepp? Sid. 19-22.

Norman, Peter. Nyttan av spektakulära örlogsskepp. Sid. 23-26.

Crumlin-Pedersen, Ole. Foteviks-projektets mål og midler. Sid. 27-31.

Elfwendahl, Magnus. Kastelholms slott – ett medeltida borgprojekt på Åland. Sid. 32-38.

Litteratur

Ödman, Anders. Marinarkeologisk doktorsavhandling. Sid. 39-40.

Lindahl, Anders & Riesnert, Anders. Importkeramik i Gamla Lödöse, Stratigrafi i Gamla Lödöse. Sid. 41-42.

Gustavson, Helmer. Elisabeth Svärdström, Runfynden i Gamla Lödöse (Lödöse – Västsvensk medeltidsstad IV:5). Motala 1982. Sid. 43-45.

META 2024