Konferenstips!

2016-09-01

Konferenstips!

I höst (13-14 oktober 2016) anordnar UrbNet på Aarhus Universitet en konferens i samarbete med det tvärinstitutionella forskningsprojektet Urbaniseringens møder og mennesker. De hoppas på att samla forskare som intresserar sig för förmodern urban utveckling och samspelet mellan människor i urbana miljöer.

Läs mer här:

Towns as meeting places