Publicera en artikel i nästa nummer av META

2016-07-05

Publicera en artikel i nästa nummer av META

Är du intresserad av att publicera en artikel i nästa nummer av META Historiskarkeologisk tidskrift? Vi har fått in flera artiklar och artikelförslag, men det finns ännu lite plats i det kommande numret. Välkommen att skicka ditt förslag till redaktionen.

Skriv till tidskrift@histark.se.

META 2024