1989

META 1989 1

Andersson, Hans. Vem ställer medeltidsarkeologens frågor? Sid. 3-6.

Svensson, Kenneth. Medeltidsarkeologin som försvann. Sid. 7-16.

Myrdal, Janken. Medeltidsforskning provocerad. Sid. 17-21.

Lindkvist, Thomas. Medeltid, teorier och tvärvetenskap. Sid. 22-30.

Debatt

Walaker Nordeide, Sæbjørg. Betente spor. Sid. 31-46.

Litteratur

Sabo Katalin. Medeltida byar i Ungern – en forskningsöversikt. Sid. 47-56.

META 1989 2

Redaktionellt. Sid. 1-2.

Vretemark, Maria. Medeltida djurben – ett ofullständigt utnyttjat källmaterial. Sid. 3-13.

Löfgren, Anders. Exploateringsgrävt material i de skånska städerna. Sid. 14-24.

Carlsson, Kristina. Funderingar kring relationen stad – omland under tidig medeltid i Västsverige. Sid. 25-35.

Sundnér, Barbro. Kyrkor – ett arkeologiskt källmaterial ovan mark. Sid. 36-41.

Debatt

Andrén, Anders. Spåren förskräcker? Sid. 42-47.

Welinder, Stig. Arkeologi om människor med bokstäver men utan tvål. Sid. 48-52.

Lundström, Inga. Om kronologi och tidsfaktorns betydelse i arkeologiska utställningar. Svar till Anne Lidén. Sid. 53-57.

META 1989 3

Drake, Knut. Borgar, kyrkor och ekonomi i Finland 1220 – 1520. Sid. 3-11.

Palamarz, Elisabeth & Palamarz Piotr. Restaureringen av Kastelholms slott. Sid. 12-22.

Åqvist, Cecilia. Hur mycket skall vi gräva? Sid. 23-29.

Elfwendahl, Magnus. Inte bara betalningsmedel. Sid. 30-43.

Järvenpää, Leila. Kastelholms kungsgård – en presentation. Sid. 44-49.

Mogren, Mats. Jakob Abrahamssons Östhammarshus – Husörn eller Gammelhus? Sid. 50-62.

Debatt

Wienberg, Jes. Kaos i tiden. Sid. 63-70.

META 1989 4

Brendalsmo, Jan. Fra gavegiver til lovgiver – En diskusjon om legitimitet i statsdannelseprocessen, med vekt på de tidlige byerna. Sid. 2-17.

Sellevold, Berit. Gravskikk i en brytningstid; haug på Hadseløya. Sid. 18-36.

Debatt

Nordeide, Sæbjørg. W. Latente og manifeste spor. Sid. 37-39.

Andrén, Anders. I Vidars spår. Sid. 40-42.

Lundström, Inga. En tredje väg för den arkeologiska utställningen. Sid. 43-50.

Welinder, Stig. Kaos i huvet på… Sid. 51-52.

Wienberg, Jes. Kaos i kaosforskningen. Sid. 53.

Årsmötesprotokoll. Sid. 54.

META 2024