1987

META 1987 1-2

Nielsen, Ingrid. Total og symmetrisk stedkontinuitet. Sid. 3-7.

Mikkelsen, Hans. Bulhuse – 50 år efter Clemmensen. Sid. 8-30.

Mejdahl, Ulla. Poghøj – et tidlig middelalderligt gårdsanlæg. Sid. 31-37.

Siemen, Palle. Huse fra tidlig middelalder i Ribe amt. Sid. 38-48.

Christiansen, Henrik. Sig – et middelalderlshus med stensyldsfundament. Sid. 49-50.

Kieffer-Olsen, Jesper. Vorbasse by. Sid. 51-57.

Egeberg Hansen, Torben. Tomten af en middelalderlig smedje ved Skjern. Sid. 58-64.

Henningsen, Helle. En hustomt fra det ældste Ringkøbing. Sid. 65-71.

Hyldgård, Inger. Marie. Tre træhuse på Hedegård. Sid. 72-80.

Madsen, Per Kristian. Senmiddelalderligt bindningsværk i Ribe. Sid. 81-93.

Debatt

Ljungkvist, Carsten. Svar till Eva Svensson vedrørende den tidlige svenske udmøntning. Sid. 94-96.

META 1987 3

Iregren, Elisabeth. & Vretemark, Maria. Några inledande ord. Sid. 1-2.

Ericson, Per. Bosättning i Birka – animalieproduktion och konsumtion. Sid. 3-5.

Vretemark, Maria. Djurben i väst – och mellansvenska städer – en översikt av kunskapsläget. Sid. 6-15.

Lahtiperä, Pirjo. En kort översikt över medeltida benfynd från Norge. Sid. 16-18.

Carlsson, Ronnie. Det osteologiska materialet vid Kastelholms slott på Åland. Sid. 19-23.

Sten, Sabine. Tolkning av djurbenen från Borganäs fogdeborg i Dalarna. Sid. 24-26.

Myrdal, Janken. Boskapens ålder och kön enligt medeltida skriftliga källor. Sid. 27-32.

Lindroth, Birgitta. Ystadprojektet – diskussion kring osteologiskt material från några medeltida landsbyar. Sid. 33-40.

Hallander, Håkan. Husdjurs miljöanpassningar som tolkningsfallgropar. Sid. 41-51.

Werdelin, Lars. Några reflektioner kring svensk osteologi. Sid. 52-56

META 1987 4

Myrdal, Janken. Föremålens formlära- en metoddiskussion. Sid. 3-11.

Bergner, Barbro. Hedniska kultplatser och kristna kyrkor i Storsjöbygden. Sid. 12-32.

Karlsson Lönn, M. Hedendom och kristendom- kultkoinuitet från yngre järnålder till medeltidid. Sid. 33-45.

Roslund, Mats. Rapport från metodkonferensen i Borgholm. Sid. 45-50.

Debatt

Svensson, Eva. Knut Eriksson och den feodala penningen – svar till Carsten Ljungkvist. Sid. 51-56.

META 2024