1991

META 1991 1

Andersson, Hans. Några scener från den historiska arkeologins arenor i USA. Sid. 3-10.

Andrén, Anders. På spaning efter den postprocessuella arkeologin. Sid. 11-16.

Roslund, Mats. Rysk höst – Arkeologi i Leningrad. Sid. 17-34.

Wienberg, Jes. Strejftog i Estland. Sid. 35-53.

META 1991 2

Andersson, Sofia. Bebyggelseutvecklingen i den värmländska skogsbygden under medeltiden. Sid. 3-10.

Svensson, Eva. Erämarkskultur i norra Värmland. Sid. 11-22.

Bladh, Gabriel. Svedjebrukskuturens landskapsutnyttjande. Sid. 23-36.

Myrdal-Runebjer, Eva. Den skogsfinska invandringen och produktionsprocessens arkeologi. Sid. 37-50.

Debatt

Thunmark-Nylén, Lena. Bucklan är kastad – Gotlands vikingatid som debattämne. Sid. 51-57.

META 1991 3

Alttoa, Kaur & Tamm, Jaan. Utforskning av historiska städer i Estland – resultat och perspektiv. Sid. 3-18.

Debatt

Wallerström, Thomas. Vädret, makterna och utmarkernas nyttjande under medeltiden. Sid. 19-42.

Adolfsson, Maria. Finskt och svenskt i nordvästra Värmland – kommentarer kring en kartöversikt. Sid. 43-50.

Kyhlberg, Ola. Verklighet eller dröm? Gotland mellan vikingatid och medeltid. Sid. 51-69.

Aktuellt

Mogren, Mats. Östersjöländernas Chateau Gaillard (?).Sid. 70-72.

META 1991 4

Blidmo, Roger. Ett monument varaktigare än koppar. Sid. 3-9.

Clarke, Helen. The publication of medieval excavations in England. Sid. 10-14.

Ersgård, Lars. Konsten att skriva en grävningsrapport. Sid. 15-20.

Wienberg, Jes & Karlberg, Inger. At grave og at skrive. Sid. 21-31.

Debatt

Svensson, Eva. Svenskar och finnar i norra Värmlands utmarker. Sid. 32-37.

META 2024