1980

META 1980 1

Debatt: Mer enn et hull i jorden?

Callmer, Johan. Kommentar. Sid. 2-4.

Christophersen, Axel. Svar till Johan Callmer. Sid. 4-6.

Stroh, Olof. Att gräva sig ett hål i jorden. Sid. 6-14.

Christophersen, Axel. Svar till Olof Stroh. Sid. 14-15.

Andrén, Anders. Biskopen som försvann. Sid. 16-18.

Järpe, Anna. Nomenklatur. Sid. 19-21.

Seitzer-Olausson, Deborah. Vår arkeologiska profil. Sid. 22-23.

Redin, Lars & Wahlöö, Claes. Åter till frågan om skrafferingssystem. Sid. 24-26.

Lindh, Jan. Ett frö, ett frö… Sid. 27-28.

Lundström, Sven. Hur skall man hitta något, när man inte får gräva? Sid. 29-30.

Jönsson, Karna. Om antikvarisk kyrkoarkeologi. Sid. 31-32.

META 1980 2

Redaktionellt. Sid. 1.

Redaktionen. Medeltidsutställningar. Sid. 2.

Dahlin, Elin, Nordeide, Sæbjørg Walaker & Stene, Erna. Oslo: Den nye middelalderutstillningen i Oslo og ulike synspunkter på det å lage utstilling. Sid. 3-11, 14-15.

Aktuella undersökningar. Sid. 11-13.

Liebgott, Niels-Knud. Problemer og principper omkring en middelaldersamlings nyordning. Sid. 16-19.

Rosborn, Sven. Malmö museum utställer. Sid. 20-22.

Andersson, Aron. Kyrkligt och profant i medeltidsutställningen i Historiska museet i Stockholm. Sid. 23-24.

Moberg, Carl-Anders. Bättre sent. Sid. 25-26.

Wahlöö, Claes. Kalmar, Kalmar Mosterland. Sid. 27-28.

META 1980 3

Redaktionellt. Sid. 1.

Redin, Lars. Kvantitativ hållning och/eller teoretisk medvetenhet – ett problem i medeltidsarkeologi? Sid. 2-13.

Olssen, Olaf. Svar till Lars Redin. Sid. 14-15.

Bertelsen, Reidar. Et litet brev fra ødemarka. Sid. 16.

Næss, Jenny-Rita. Debatt. Sid. 17.

Stjernquist, Berta. Debatt: Har Kalmar uppstått ur intet? Sid. 18.

Wahlöö, Claes. Till en evolutionist. Sid. 19.

Cinthio, Erik. Litteratur: Lübeck i nytt ljus. Sid. 20-22.

Behövs META? Sid. 23

META 1980 4

Redaktionellt. Sid. 1.

Redaktionen. Publicering av stadsgrävningar. Sid. 2-3.

Gustafsson, Jan-Helmer. Uppsala. Sid. 3-4.

Douglas, Margareta & Ödman, Anders. Helgeandsholmenpublikationen. Sid. 4-5.

Ekre, Rune. Om Lödöseprojektet. Försök till enkätsvar. Sid. 5-8.

Rosborn, Sven. Malmö. Sid. 8-10.

Jansen, Henrik M. Svendborg. Sid. 10-12.

Bencard, Mogens. Vedr. Byarkeologiske undersøgelser i Ribe. Sid. 13-14.

Eriksson, Jan E. G. Publiceringsplaner i Tönsberg. Sid. 14-16.

Redaktionen. Försök till sammanfattning. Sid. 17.

Christophersen, Axel. Publisering av store byarkeologiske undersökelser: Problem og strategi. Sid. 18-30.

Man gräver också i norr… Sid. 30.

Larsson, Lars & Bjelm, Leif. Georadar i arkeologins tjänst. Sid. 31-32.

Romberg, Thomas & Wihlborg, Anders. Georadar för att spåra fornlämningar? Sid. 33.

Bertelsen, R. Nordiska forskarkurser. Sid. 34.

Lundström, Sven. Medeltidskonferens i Sigtuna. Sid. 35-36.

META 2024