1982

META 1982 1

Sawyer, Peter. Priorities in Swedish Medieval Archaeology. Sid. 2-4.

Litteratur

Redin, Lars. Om nya tidens arkeologi – eller möjligheter i Christianias bygrunn. Sid. 5-13.

Andrén, Anders. Den historiska totaliteten. Sid. 14-17.

Wienberg, Jes. Håndverket i forandring? Sid. 18-22.

Cinthio, Hampus. S:t Stefan i Lund. Sid. 23-24.

Deabatt

Christophersen, Axel. Middelalderens kulturlandskap – et skrivebordsprodukt? Sid. 25-29.

Widholm, Dag. Ska kyrkor dokumenteras? Sid. 30-32.

Lindh, Jan. Man kan aldrig vara för säker. Sid. 33-35.

Ekre, Rune. Medeltidsborgar i Västsverige. Kommentar till kommentar. Sid. 36-37.

Liljegren, Ronnie. ”Ler”-bottnar. Sid. 38-40

META 1982 2

Tema

Grøngaard Jeppesen, Torben. Arkeologiske metode anvendt ved fynske landsbyundersøgelser. Sid. 2-10.

Strömberg, Märta. Hagestadsprojektets metodik. Sid. 11-14.

Björhem, Nils & Säfvestad, Ulf. Stolphål – bara flera hål i jorden? Sid. 15-21.

Ohlsson, Tom. Om östdansk boplatsstruktur. Sid. 21-24.

Debatt

Tesch, Sten. Fosfatkarteringsmetoden i sydskånsk fullåkersbygd. Sid. 25-37.

Rosborn, Sven. Ystadsprojektet – igen. Sid. 38-39.

Andersson, Hans. Excavare non necesse est – alltid. Sid. 40-42.

META 1982 3

Romberg, Thomas. Metodkonferens 1982. Sid. 3.

Tema

Jacobsson, Thomas. Smidesprocesser – om några försök i experimentell arkeologi. Sid. 4-7.

Klang, Lennart. Medeltida järnframställning och bebyggelse i östra Småland. Sid. 8-19.

Landström, Klas-Håkan. Västannorstjärn. Sid. 20-25.

Wallerström, Thomas. Medeltidsarkeologi i Norrbotten – en översikt och några reflexioner. Sid. 26-46.

Debatt

Jacobsson, Thomas. Om tid och identitet i arkeologin. Sid. 47-51.

Trotzig, Gustaf. Kan medeltiden bli billigare? Sid. 52-54.

Gustafsson, Jan-Helmer. Bygga nytt – och ändå bevara? Sid. 55-61.

META 1982 4

Debatt

Bonnier, Ann-Cathrine. Kyrkor och städer. Sid. 2-11.

Redaktionen: Osteologiska problem – en introduktion. Sid. 12-13.

Lindh, Jan. Synpunkter på osteologi/arkeologi. Sid. 14-15.

Weigarth, Katharina. Om ben på medeltidsgrävning – en osteologs synpunkter. Sid. 16-18.

Billberg, Ingmar. Osteologmötet del 2… Sid. 19-20.

Christophersen, Axel. Håndverk og tidlig byutvikling. Sid. 21-30.

Winberg, Jes. Replik. Sid. 31.

Björhem, Nils, Säfvestad, Ulf & Tesch, Sten. Var vikingen backstusittare? Sid. 32-35.

Litteratur

Andrén, Anders. Vikingen på nya plundringståg. Sid. 36-37.

Redin, Lars. Malmöya. Sid. 38-39.

META 2024