1992

META 1992 1-2

Kieffer-Olsen, Jakob. Dateringen af den middelalderlige kirkegård I Lödeköpinge- et debatoplæg. Sid. 4-20.

Boldsen, Jesper. Dateringen afødekirkegården i Löddeköpinge. Sid. 21-27.

Cinthio, Hampus. Svar på Jakob Kieffer-Olsens debattartikel om dateringen av den tidigmedeltida kyrkogården I Löddeköpinge. Sid. 28-29.

Cinthio, Maria. Några daterings- och tolkningsproblem auktaliserande I samband med bearbetningen av gravar och kyrkogård tillhörande Trinitatiskyrkorna I Lund. Sid. 30-39.

Helgesson, Bertil. En märklig fördelning- ett senvikingatida gravfält i Fjälkinge, Skåne. Sid. 40-43.

Archini, Caroline. Skillnader I ålders- och könsfördelning I populationen på medeltida kyrkogårdar I Skåne. Sid. 44-61.

Carelli, Peter. Inför döden är inte alla lika- profana gravar I medeltidens Lund. Sid. 62-83

Brendalsmo, Jan & Røthe, Gunnhild. Haugbrot eller de levendes forhold til de døde- en komapativ analyse. Sid. 84-119.

Vretemark, Gunhild. Den kønssegregerade kyrkogården- ett utslag av Mariakult? Sid. 120-128

DEBATT

Kylberg, Ola. Det arkeologiska kulturarvet- och arkeologernas! Sid. 129-137

Larsson, Stefan. Arkeologi och vanmakt. Sid. 138-141

META 1992 3

Bengtsson, Lisbet. The Perception and Notion of Space in Relation to Architecture. Sid. 2-21.

Solli, Brit. Historiens og Arkeologins poetikk – å skrive om fortid. Sid. 22-35.

Debatt

Blidmo, Roger. Rapportberget – förslag till dess nedbrytning. Sid. 36-41.

Morisse, Tor. Borgstudier och medeltidsforskning. Provocerad. Sid. 42-48.

Svensson, Eva & Millberg, Per-Olof. Hur skall vi prissätta våra fornlämningar? Sid. 49-51.

Aktuellt

Nordisk museifestival i Stavanger. Sid. 52.

META 1992 4

Christophersen, Axel. Historisk arkeologi i Norge – noen innledende refleksjoner. Sid. 3-8.

Bertelsen, Reidar. En arkeologi for historisk tid eller en europeisk mellomalderarkeologi i Norge? Sid. 9-15.

Olsen, Bjørnar. Historisk arkeologi: fagpolitisk nødvendighet eller disiplinært blindspor? Sid. 16-21.

Ekroll, Øystein. I ingenmansland? Faget mellom arkeologi om middelalderen? Sid. 22-30.

Molaug, Petter. B. Middelalderararkeologi eller arkeologi om middelalderen. Sid. 31-37.

Lunde, Øivind. Fra middelalderarkeologi til historisk arkeologi. Sid. 38-44.

Herteig, Asbjørn. E. Min vestenfjelske modell. Sid. 45-49.

Øye, Ingvild. Hvor historisk er historisk arkeologi? Sid. 50-60.

Sandnes, Jørn. Norsk middelalderarkeologi – noen historikersynspunkter. Sid. 61-64.

Skre, Dagfinn. Arkeologer, historiker og den kriminelle straffeprosess. Sid. 65-69.

Christophersen, Axel. Mellon tingenes tale og tekstenes tyranni. Om faglig identitet og selvforståelse i historisk arkeologi. Sid. 70-87.

META 2024