1984

META 1984 1

Andersson, Karin. Några synpunkter inför den byggnadsarkeologiska medtodkonferensen 1984 Sid. 2–5.

Wihlborg, Anders. Medeltidsstaden Helsingborg, en kort presentation. Sid. 6-12.

Sundnér, Barbro. Putsrestaureringar och murverksdokumentaion i skånska medeltidskyrkor. Sid. 13-20.

Swanström, Eric. Arkeologisk undersökning av S:t Hans kyrkoruin i Visby. Sid. 21-27.

Wihlborg, Anders. Land och by i middelalderen. Sid. 28.

META 1984 2

Debatt

Kyhlberg, Ola. Myntfynden i Alvastra kloster, en korologisk analys. Sid. 2-19.

Öhnegård, Vilhelm. Räknepenningar, spelpenningar eller ingetdera? Sid. 20-22.

Litteratur

Rosborn, Sven. Bygningsarkeologiske studier. Sid. 24.

Romberg, Thomas. Metodkonferensen 1984. Sid. 25.

META 1984 3-4

Redin, Lars. Kyrkoarkeologi – förnyade möjligheter. Sid. 2-4.

Andersson, Anna-Paula & Cronvall, Mabel. Gärdslövs kyrka – en byggnadsarkeologisk undersökning. Sid. 5-10.

Anglert, Mats. Kapell – vad är det? Sid. 11-18.

Anglert, Marit. Vem försvarade vad? – Några relexioner kring de så kallade försvarskyrkorna. Sid. 19-38.

Bang Larsen, Bent. Om handlens betydning for kirkebyggeriet på Lolland-Falster. Sid. 39-47.

Liepe, Anita. Byggnadsarkeologiska fråge- och problemställningar kring medeltidskyrkorna i Bergunda och Skatelöv. Sid. 48-56.

Malm, Gunilla. Uppsala domkyrka. En kortfattad murverksanalys. Sid. 57-61.

Sundnér, Barbro. Från stenbrott till kyrka – presentation av ett planerat projekt. Sid. 62-76.

META 2024