1993

META 1993 1

Larsson, Stefan & Rudebeck, Elisabeth. Arkeologin och makten över meningen. Sid. 3-19.

Rosén, Christina. Nyare tids arkeologi – ännu en gång. Sid. 20-22.

Stibeus, Magnus & Jonsson, Leif. En kyrkogård i Kristinehamn går igen. Sid. 23-38.

Rausing, Gad. Rapporter och uppsatser. Sid. 39-42.

MacLeod, Mary. Contract Archaeology in Britain. Sid. 43-49.

Andrén, Anders. Några randanmärkningar till en text. Sid. 41-43.

META 1993 2

Holmström, Marie & Redin, Lars. Tankar efter ett seminarium. Sid. 3-6.

Meschke, Christian. Kulturminneslagens egentliga innebörd. Sid. 7-12.

Broberg, Anders. Medeltida stadslager och kunskapspotentialen i de s k massmaterialen. Sid. 13-24.

Andrén, Anders. Kunskapspotentialen i stadsarkeologi. Sid. 25-40.

Borg, Gunnar. Hotet mot medeltida kulturlager ur naturvetenskaplig synpunkt. Sid. 41-43.

Oxley, John. Leave it on the Ground! Preserving Archaeological Deposits in York. Sid. 44-57.

Debatt

Christophersen, Axel. Om ting, tekster og tyranni – noen fotnote- bemerkninger til Anders Andrén. Sid. 58-68.

META 1993 3-4

Callmer, Johan. Från herravälde till statlighet i Skandinavien ca. 0-1100 e. kr. Sid. 4-19.

Hyenstrand, Åke. Drakdödare och hjältesaga – en essä om riksenande. Sid. 20-26.

Näsman, Ulf. Från Region till Rike – Fra Stamme til Stat. Om danernas etnogenes och om den danska riksbildningen. Sid. 27-38.

Debatt

Larsson, Stefan. Lunda-arkeologin i ljuset av erfarenheterna från de senaste utgrävningarna. Sid. 39-65.

Svensson, Eva. Ett litet försök att rikta debatten – och ett ännu kortare svar. Sid. 66-68.

Wienberg, Jes. Tavse romanske tårne. Sid. 69-92.

META 2024