1998

META 1998 1

Eriksdotter, Gunhild, Gardelin, Gunilla & Wallin, Pia. ”Från byggnad till dokument” – en presentation av ett byggnadsarkeologiskt projekt. Sid. 3-25.

Magnusson, Gert. Järnverk och bergsbruk under medetiden. Sid. 26-47.

Gustin, Ingrid & Schmidt Sabo, Katalin (introduction). ”Medieval Europé Brugge – 97” & 7 questions to 7 countries. Sid. 48-66.

META 1998 2

Berglund, Birgitta. Historisk arkeologi og utvikling av arkeolgi i konfrontasjon med tekst og bilde. Sid. 3-19

Larsson, Stefan & Johansson Hervén, Conny. Källmaterialsproduktion och förståelsehorisonter i stadsarkeologin. Sid. 20-41.

Carlsson, Tom. Det enskilda kristnandet – en kristen grav från vikingatidens Östergötland. Sid. 42-50

Lindeblad, Karin & Nielsen, Ann-Lili. Munkeboda – en presentation av en pågående borgundersökning i Östergötland. Sid. 51-59

META 1998 3

Carelli, Peter. Varubytet i medeltidens Lund Uttryck för handel eller konsumtion? Sid. 3-27

Jensen, Ola W. Källor till det förflutna Om tingens källvärde förr och nu. Sid. 28-41.

Nordeide Sæbjørg Walaker. Tekstens tyranni og brysomme konfrontasjoner Svar til Bergund i META 1998:2. Sid. 42-47.

Rosund, Mats. Arkeologisk metod och retorik – ett svar till Stefan Larsson och Conny Johansson-Hervén. Sid. 48-65.

META 1998 4

Cederlund, Carl Olof. Myten om vårt vikinga-ursprung. Sid. 3-24.

Sjöstrand, Per Olof & Tarsala, Ilse. Åland mellan järnålder och medeltid. Sid. 25-37.

Anund, Johan. Mångsysslare, småstäder och klassresor. Nordens bronshantverk som exempel på möjligheter inom socialarkeologi. Sid. 38-62.

Wienberg, Jes. Middelalderens Bornholm. Sid. 63-67.

META 2024