1990

META 1990 1-2

TEMA: MEDELTIDA LANDSBYGD

Sporrong, Ulf. Landsbygden som forskningsobjekt. Sid.3-13.

Widgren, Mats. Vem tar ansvar for landskapshistorien vid exploateringsundersökningar? Sid. 14-24.

Gren, Leif. Människan som en del av landskapet. Sid. 25-32.

Klang, Lennart. Den medeltida landsbygden i Norrbotten. Sid. 33-44.

Augustsson, Jan-Erik. Den medeltida landsbygdens hus. Sid. 45-60.

Claesson, Eivind. Medeltida byar i Västergötland. Sid. 61-64.

Josephson, Magnus. Den medeltida sätesgården Tärnö. Sid 65-74.

Berthelsen, Reidar. Nettverkssamarbeid i mellomalderarkeologi/ historisk arkeologi under Nordplus. Sid. 75-80.

Brendalsmo, Jan. Botaniske analyser og mageinnhold. Sid. 81-86.

Sundner, Barbro. Hantering av dendrokronologiska undersökningar i byggnadskonstruktioner. Sid. 87-93

Debatt

Welinder, Stig & Wienberg, Jes. Kaos i debatten. Sid. 94-96.

Apropå Kaos – En redaktionell kommentar. Sid. 95.

Litteratur. Sid. 96-100

META 1990 3

Tema: Gotland under vikingatid och tidig medeltid

Visbyredaktionen. En inledande kommentar. Sid. 2-3.

Carlsson, Anders. Gotland och Visby mellan vikingatid och medeltid – ett debattinlägg. Sid. 4-15.

Westholm, Gun. Visby – Bönders hamn och handelsplats. En efterskrift. Sid. 16-34.

Rönnby, Johan. Bulverket – varumagasin, motståndsfäste eller platsen för Gotlands tidigmedeltida femtekolonnare? Sid. 35-41.

Jonsson, Kenneth. Den äldsta gotländska myntningen. Sid. 42-53.

Östergren, Majvor. Det gotländska alltinget och cistercienserklostret i Roma. Sid. 54-66.

Broberg, Anders, Manneke, Peter, Runeby, Christian & Svanström, Eric. Hallegårde i Halla – Social stratifiering eller bara en tillfällighet? Sid. 67-79.

Debatt

Iregren, Elisabeth. Var det bara Adam som grävde? Sid. 80-81.

META 1990 4

Mogren, Mats. Ökad utblick för ökad insikt – en slags inledning. Sid. 2-16

Trotzig, Gustaf. Arkeologi och u-landssamarbete. Sid 17-21

Nydolf, Gunilla Wickman & Nils-Gustaf. Sid. 22-31

Broberg, Anders. Några problem aktualiserade av ett svenskt/somaliskt forskningssamarbete. Sid 32-45

Lindahl, Anders. Arkeologi i Zimbabwe. Sid 46-64

Holmström, Marie & Petrén, Mikael. Madagaskar – förfäderslandet. Sid. 65-74

Löfgren, Anders & Nydolf, Nils-Gustaf. Svensk arkeologi i Afrika – afrikansk arkeologi i Sverige. Exemplet Tanzania. Sid. 75-87

Syse, Bent. Great Zanzibar Sid.88-97

Blennow, Marie-Louise. Att arbeta på Comorerna. En jämförelse med Medelhavsländerna. Sid. 98-99

Mogren, Mats. Bebyggelsearkeologi på Sri Lanka. Sid. 100-117

Redin, Lars. Svensk arkeologi i tredje världen. Sid 118-125

Protokoll från årsmöte 1990

META 2024