1979

META 1979 1

Redaktionellt: Vad är Meta?. Sid. 3

Christophersen, Axel. Arkeologi: Mer enn et hull i jorden? Sid. 4–8.

Wihlborg, Anders. Grävningssäsongen 1979. Sid. 12–13.

Folin, Catharina. Kvarteret Bromsgården i Örebro. Sid. 14.

Malmer, Brita. Sveriges medeltida mynthistoria i ny belysning. Sid. 15–16.

Wahlöö, Claes. Grävsked kolskoffa och spann. Sid. 18­–19.

Andrén, Anders. I Fält: Ett flexibelt rutsystem. Sid. 21–21.

Mandahl, Aina. Litteratur: Bryt ”agrarkrisen” inom arkeologin! Sid. 22.

META 1979 2

Redaktionellt. Sid. 3.

Christophersen, Axel. Arkeologi: Mer enn et hull i jorden? Sid. 4–8.

Jennbert-Spång, Kristina. Apropos forum för arkeologer. Sid. 9.

Redaktionen. Frågor kring medeltidsarkeologi. Sid. 10.

Stjernquist, Berta, Baudou, evert, Malmer, Mats P & Cinthio, Erik. Synpunkter på medeltidsarkeologi. Sid. 11-16.

Knutsson, Helena, Nordeman, Kjell, Sandstedt, Fred & Zerpe, Leif. Debatt: Skrafferingsproblem. Sid. 17-18.

Andersson, Hans, Broberg, Birgitta & Hasselmo, Margareta. Medeltidsutbildning. Sid. 19-20.

Ödman, Anders. Arkeologens isolering och andra stötestenar. Sid. 21-23.

Bergman, Kjell & Billberg, Ingmar. I fält: Data till nytta?? Sid. 24-27.

Arkeologi i Norrland. Sid. 28.

Sundnér, Barbro. Litteratur: The Archaeological Study of Churches. Sid. 29-30.

META 2024