1996

META 1996 1

Larsson, Stefan & Saunders, Tom. Rummet, ordningen och arkitekturen – en social analys av ett medeltida maktcentrum. Sid. 3-30.

Pettersson, Susanne & Svensson, Eva. Jakten på den försvunna ”Svensson”. Sid. 31-45.

Rui, Liv Marit. Et arkeologisk materiale fra middelalder-Oslo i feministisk perspektiv. Sid. 46-58.

Thurston, Tina. L. Reconstructing local and regional landscapes in Viking Age and Medieval Denmark. Sid. 59-84.

META 1996 2

Eriksdotter, Gunhild. Byggnadernas stratigrafi – exempel på byggnadsarkeologisk metodik. Sid. 3-19.

Gardelin, Gunilla. Byggnader – ett hotat källmaterial. Sid. 20-32.

Jansson, Petter. Några byggnadsarkeologiska funderingar. 33-41.

Johnsson, Kristina. På kurs i praktisk byggnadsarkeologi. Sid. 42-44.

Reisnert, Anders. Några aspekter på byggnadsarkeologi och byggnadsvård från Malmös horisont. Sid. 45-51.

Wallin, Pia. Vad är det som behövs? Argument för en arkeologisk dokumentation av byggnadsminnen. Sid. 52-55.

Cederlund, Carl Olof. Om vikingaskeppssyndromet: innebörd, uttryck och rollspel. Sid. 56-73.

Petersson, Bodil. Trelleborgen i Trelleborg – borgen och boken. Sid. 74-80.

Wienberg, Jes. Arkeologiska liv lästa. Sid. 81-84.

META 1996 3

Hansson, Martin. Fornlämningar, kulturlandskap och kulturmiljövård – kommentar till ett skeende. Sid. 3-12.

Riddersporre, Mats. Uppåkra – en diskussion med utgångspunkt i de äldsta lantmäterikartorna. Sid 13-32.

Gansum, Terje. Strukturasjonsteori – om arkeologers behov for handlingsteori. Sid. 33-51.

Hjørungdal, Tove. Att ifrågasätta den vetenskapliga revolutionen. Sid. 52-57.

Stilborg, Ole. De formende hænder. Sid. 58-67.

Cederlund, Carl Olof. Ur ”Om vikingaskeppssyndromet: innebörd, uttryck och rollspel”. Sid. 68-71.

META 1996 4

Bäck, Mathias & Svensson, Kenneth. Single Context på Birka. Sid. 3–11.

Hill, David & Paasche, Knut. Use of GIS and three-dimensional documentation on multi layer urban archaeological sites. Sid. 12–25.

Larsson, Stefan. Att arbeta med stratigrafi i Lund – konsekvenser för vår syn på den medeltida staden. Sid. 26–34.

Price, Neil. Emerging from the underground: comments on the first Nordic Stratigraphy meeting. Sid. 35–44.

Ros, Jonas. Stratigrafi med erfarenheter från Sigtuna. Sid. 45–55.

Andersson, Daniel; Bergsten, Örjan; Hellervik, Karl H & Häggström, Leif H. Lettisk järnålder. Intryck, tankar och reflektioner på en främmande arkeologi. Sid. 56–62.

META 2024