2003

META 2003 1

Andersen, Vivi Lena & Lund, Julie. Borger og byrum – om en magtforhandling på byens torv i senmiddelalderen. Sid. 3-13.

Belsky, Stanislav, Saksa, Aleksanteri & Suhonen, Mervi. Stadsarkeologi i Viborg. Sid 14-30.

Nilsson, Ing-Marie. Härskarsymbol och högsäte – om betydelsen av västmarkeringar i romanska kyrkor. Sid. 31-49.

Häggström, Leif. Svart kol blir vitt guld. Sid. 50 -56.

Wienberg, Jes. Sveriges kyrkor och Hallands sockenkyrkor – en recension. Sid. 57-60.

META 2003 2

Isaksson, Sven. Döden i grytan. Dråpet på en man som hette Sölve. Sid. 3-17.

Nilsson Schönborg, Göte & Rosén, Christina. Om värdet av keramik. Kärl i jordfynd, bouppteckningar och den arkeologiska litteraturen. Sid. 18-40.

Hansson, Martin. Museerna och framtiden. Reflektioner med anledning av en pågående debatt. Sid. 41-48.

Larsson, Stefan. Kungahälla. Problem och forskning kring stadens äldsta historia. En anmälan. Sid. 49-56.

META 2003 3

Heimdahl, Jens. Den urbana naturen. Synen på urbana kulturlager i mötet mellan arkeologi och kvartärgeologi. Sid. 3-19.

Nordanskog, Gunnar. Dubbla budskap – Sigurd på stavkyrkoportalen. Sid. 20-33.

Mire, Sada. Ayodhya-konflikten. Hur länge ska arkeologerna tillåta att den inomdisciplinära debatten tystas av politiska hänsynstaganden? Sid. 34- 48.

Jonsson, Kristina. Tidigmedeltida gravar i England och Wales— referat, reflektion, recension. Sid. 49-60.

Wienberg, Jes. Welinders svenska arkeologihistoria. Sid. 61-64.

META 2003 4

Tagesson, Göran. Vetande att intet är vissare än Döden… Gravar och människor i Linköping genom 700 år. Sid. 3-14.

Jonsson, Kristina. ”Döden gör mig inte häpen…” Om undersökningar av gravar från historisk

tid och exemplet den Soldanska gravkammaren. Sid. 15-24.

Bergman, Anna. Undersökningen av gravkor 103 i Klara kyrka i Stockholm. Sid. 25-33.

Andersson, Hans. Erkebispegården i Trondheim. Beste tomta i by´n. En granskning av en nyutkommen avhandling. Sid. 34- 48

Falk Boreklev, Ann-Britt. Hett som i Helvetet. En stratigrafisk resa genom eld och vatten. Anmälan. Sid 49-50.

META 2024