Ändrat inlämningsdatum och nya författaranvisningar

2016-11-03

Ändrat inlämningsdatum och nya författaranvisningar

Vid det senaste mötet beslöt redaktionen att flytta fram inlämningsdatum för artiklar inför kommande nummer till 1 februari. Anledningen till detta är att det tidigare datumet krockar med fältsäsongen.

En annan nyhet är att författaranvisningarna är uppdaterade, med fler och tydligare exempel.

Du kan ladda ned de nya anvisningarna här:

Författaranvisningar META

META 2024