Årsmöte 2017

2017-04-01

Årsmöte 2017

Förra veckan hölls föreningens årsmöte. Bland annat fattades det beslut om det vi diskuterat tidigare, nämligen att ge ut META senare under våren istället för i mars, som tidigare. Av denna anledning kommer även årsmötet fortsättningsvis att hållas under våren.

META 2024