Fem år och snart sex nummer!

2020-03-16

Fem år och snart sex nummer!

Idag är det fem år sedan det första numret av META – Historiskarkeologisk tidskrift kom från tryckpressen i sin nya form. Sedan dess har det blivit fyra ytterligare nummer med spännande artiklar om allt från blodiglar till isbjörnar, sjunkna skepp, städer, skelett och obesuttna kulturarv. Än fler artiklar är under produktion i det kommande numret. Kan ni gissa temat?

META 2024