Kallelse till årsmöte 2021

2021-05-21

Kallelse till årsmöte 2021Snart är det dags för föreningens årsmöte och släpp av META 2021! Har du inte redan gjort det är det alltså dags att teckna eller förnya medlemskapet.

Årets nummer är ovanligt välfyllt och läsvärt. Temat denna gång är Sápmi och samisk arkeologi, men numret innehåller även artiklar på andra aktuella teman inom den historiska arkeologin.

META 2021 släpps traditionsenligt i anslutning till årsmötet som kommer att äga rum lördag den 5/6 kl. 15:00 via Zoom. Alla medlemmar som fått länken (maila ordförande om du registrerat dig efter 2021-05-21) kommer att kunna logga in på mötet och inga särskilda programvaror behöver hämtas eller laddas ned.

Kallelse till årsmöte i Historiskarkeologisk förening 2021.

Datum: 5/6 2020 Kl 15:00

Plats: Internet, via Zoom. Maila ordforande@histark.se för länk om du regitrerat dig efter 2021-05-21

Den som vill nominera sig själv eller andra till föreningens styrelse kan innan den 31/5 göra det till valberedninge

n till: valberedning@histark.se

Den som vill ta upp någon särskild fråga till diskussion på årsmötet kan med fördel maila den i förväg till undertecknad via ordforande@histark.se

Dagordning

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Va

l av justerare och fastställande av röstlängd

§ 5 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst

§ 6 Redogörelse för Historiskarkeologiska föreningens verksamhet och ekonomi från 2020-05-31- 2021-05-31

§ 7 Frågan om ansvarsfrihet för Historiskarkeologisk förenings styrelse för verksamhetsåret 2020/2021

§ 8 Val av styrelse för verksamhetsåret 2021/2022

§ 9 Val av revisor

§ 10 Val av valberedning

§ 11 Redogörelse för Historisk arkeologiska föreningens planerade verksamhet 2021/2022 och utgivning av META – Historisk arkeologisk tidskrift 2022

§ 12 Datum för nytt ordinarie årsmöte 2022

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Mötets avslutande

Alla medlemmar välkomna!

Styrelsen i Historiskarkeologisk förening via Joakim Kjellberg, ordförande

META 2024