Nytt nummer på gång och kallelse till årsmöte i Historiskarkeologisk förening

2022-05-22

Nytt nummer på gång och kallelse till årsmöte i Historiskarkeologisk förening

Nu närmar sig datum för årsmöte i Historiskarkeologisk förening och därmed det traditionsenliga släppet av ett nytt nummer av META. Som vanligt är det bara medlemmar som har rösträtt och som får META 2022 hem i brevlådan. Utmaningarna med utgivning i dessa digitaliserade tider är många men vi är glada att kunna leverera ännu ett läsvärt nummer av tidskriften. Vi vill också passa på att tacka för ert stöd förutan vilket vi inte hade klarat det så här långt.

Medlemskap för 2022 kan förnyas här på www.histark.se eller om man var medlem 2021 så räcker det att betala den påminnelse som kommer från eddy.se ab inom kort. Medlemskapet måste vara betalt före den 11e för att kunna rösta på årsmötet. 

För länk till möte kontakta: medlem@histark.se

Alla medlemmar välkomna den 11/6 kl 15:00 

/Styrelsen genom ordförande Joakim Kjellberg


Kallelse till årsmöte i Historiskarkeologisk förening 2022

Datum: 11/6 2022 Kl 15:00
Dagordning

 • 1 Mötet öppnas
 • 2 Val av mötesordförande
 • 3 Val av mötessekreterare
 • 4 Val av justerare och fastställande av röstlängd
 • 5 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 • 6 Redogörelse för Historiskarkeologiska föreningens verksamhet och ekonomi från 2021-06-01 – 2022-05-31
 • 7 Frågan om ansvarsfrihet för Historiskarkeologisk förenings styrelse för verksamhetsåret 2021/2022
 • 8 Val av styrelse för verksamhetsåret 2022/2023
 • 9 Val av revisor
 • 10 Val av valberedning
 • 11 Redogörelse för Historisk arkeologiska föreningens planerade verksamhet 2022/2023 och utgivning av META – Historisk arkeologisk tidskrift 2023
 • 12 Datum för nytt ordinarie årsmöte 2023
 • 13 Övriga frågor
 • 14 Mötets avslutande