Kallelse till årsmöte i Historiskarkeologiska föreningen 2024

2024-05-15

Kallelse till årsmöte i Historiskarkeologiska föreningen 2024

Datum: 12/6 2024 kl. 17:00

Nu närmar sig datum för årsmöte i Historiskarkeologiska förening och därmed det traditionsenliga släppet av ett nytt nummer av META. Som vanligt är det bara medlemmar som har rösträtt och som får META 2024 hem i brevlådan. Utmaningarna med utgivning i dessa digitaliserade tider är många men vi är glada att kunna leverera ännu ett läsvärt nummer av tidskriften. Vi vill också passa på att tacka för ert stöd förutan vilket vi inte hade klarat det så här långt.

Medlemskap för 2024 kan förnyas här på www.histark.se eller om man var medlem 2023 så räcker det att betala den påminnelse som kommer från eddy.se ab inom kort. Medlemskapet måste vara betalt före den 10e juni för att kunna rösta på årsmötet.

Länk:  https://lu-se.zoom.us/j/61957771923

OM länken inte fungerar, kontakta: markus.fjellstrom@arklab.su.se

Alla medlemmar välkomna den 12/6 kl. 17:00

/Styrelsen genom ordförande Markus Fjellström

Dagordning

1 Mötet öppnas

2 Val av mötesordförande

3 Val av mötessekreterare

4 Val av justerare och fastställande av röstlängd

5 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst

6 Redogörelse för Historiskarkeologiska föreningens verksamhet och ekonomi från 2023-06-01 – 2024-05-31

7 Frågan om ansvarsfrihet för Historiskarkeologiska föreningens styrelse för verksamhetsåret 2024/2025

8 Val av styrelse för verksamhetsåret 2024/2025

9 Val av revisor

10 Val av valberedning

11 Redogörelse för Historisk arkeologiska föreningens planerade verksamhet 2024/2025 och utgivning av META – Historisk arkeologisk tidskrift 2024

12 Datum för nytt ordinarie årsmöte 2024

13 Övriga frågor


META 2024