Medlemskap

Som medlem stödjer du Historiskarkeologiska föreningens verksamhet och får ett nummer av den tryckta tidskriften. Medlemskapet gäller ett kalenderår.

Du blir medlem genom att skicka uppgifter om namn, postadress och e-postadress till medlem@histark.se samt sätta in medlemsavgiften, 250 kr, på Plusgiro: 45 32 11-5 (kom ihåg att uppge ditt namn). Du kan även registrera medlemskap direkt på hemsidan.

Vid utlandsbetalning, kontakta oss för mer information.

Som medlem ansvarar du själv för att dina adressuppgifter är aktuella.

Teckna medlemskap på hemsidan

META 2024