Om bara två veckor är det dags, kom ihåg att anmäla dig!

2019-06-01

Om bara två veckor är det dags, kom ihåg att anmäla dig!

Den 14 juni firar vi tidskriften METAs 40 års-jubileum med en spännande halvdag om historisk arkeologi i Norden. Symposiet är öppet för alla och kostnadsfritt för medlemmar i föreningen. Vi hoppas att få se många gamla och nya medlemmar på Historiska museet denna dag!

Anmälan sker till medlem@histark.se. Deltagaravgiften för den som inte är medlem är 200 kr.

Kl 11-12 samma dag hålls föreningens årsmöte, dit alla medlemmar är välkomna.

Programmet hittar du här: META 2019 – jubileumssymposium program

Information om medlemskap hittar du här: Medlemskap